Huisregels

 • Instructies en aanwijzingen van de instructeur of andere medewerkers worden nauwgezet opgevolgd.
 • Men dient minimaal vijf minuten voor de aanvang aanwezig te zijn.
 • Na de warming-up kan men niet alsnog deelnemen aan een gestarte les, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • Mobiele telefoons staan uit of op stil, tenzij er vooraf toestemming is verkregen van de lesgevende instructeur.
 • Gebruik van handdoek is verplicht.
 • Gebruik van binnenschoenen is verplicht.
 • Het gebruik van bidons is tijdens de trainingen toegestaan, bidons staan op de daarvoor bestemde plekken in de zaal.
 • Men dient te zorgen voor een goede lichamelijke hygiëne.
 • Er staat deodorant in de kleedkamer voor HEREN en DAMES, niemand stinkt dus naar oud zweet.
 • Lange haren worden samengebonden met een elastiek.
 • Sieraden of andere materialen op of aan het lichaam gedragen zijn tijdens de training liever niet toegestaan voor eigen veiligheid en die van een ander.
 • Er is een kleedkamer met douchegelegenheid, houdt deze netjes en schoon.
 • Gevonden voorwerpen worden 4 weken bewaard, daarna weggegooid. (handdoeken worden geschonken aan de dierenopvang)
 • Sportiviteit is van groot belang, waarbij vormen van onbedwongen felheid niet worden getolereerd.
 • Wondjes moeten direct worden verbonden en eventueel vrijgekomen bloed (en spatjes) verwijderen we zelf grondig van de vloer en/of materiaal.
 • Roken is binnen de gehele sportlocatie verboden.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken en het gebruik van overige stimulerende en/of verboden middelen zoals hard- en softdrugs of steroïden is niet toegestaan.
 • Ieder dient met respect om te gaan met alle aanwezigen.
 • Schelden, vloeken en/of discriminerende opmerkingen worden op geen enkele wijze getolereerd (met uitzondering van de daarvoor bestemde training).
 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat DATO Training foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om DATO Training te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten, tijdschriften en/of flyers. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.
 • Overtreden van de regels kan uitsluiting van deelname aan de training/les en/of beëindiging van het lidmaatschap inhouden.
 • Ernstige vormen van overtreding van de regels, kan tot strafrechtelijke vervolging of aansprakelijkheidstelling leiden.